Trang 2536, kết quả từ 25351 tới 25360 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nông Văn Đàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Đàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 6/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đồng Huy Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Huy Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 30/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Dương Thái Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Thái Đường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 22/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dương Thành Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Thành Độ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 16/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 31/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nông Văn Đới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Đới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 25/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đào Duy Đô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Duy Đô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 1/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Đính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Đính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 22/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đoàn Văn Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 3/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nông Văn Đích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Đích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...253125322533253425352536253725382539...74341