Trang 2541, kết quả từ 25401 tới 25410 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đinh Xuân Cát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Xuân Cát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 2/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lương Thanh Chắm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Thanh Chắm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 23/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lưu Văn Chẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Chẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 31/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lã Quyết Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lã Quyết Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 28/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Triệu Văn Cầy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Văn Cầy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đàm Văn Cẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Văn Cẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 23/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Bưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Bưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 18/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lương Hữu Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Hữu Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 20/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Định Ngọc Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Định Ngọc Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...253625372538253925402541254225432544...74341