Trang 2542, kết quả từ 25411 tới 25420 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 27/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Bổn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Bổn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 2/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Triệu Văn Bút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Văn Bút, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 16/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vi Văn Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Bộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 14/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lý Văn Bôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Bôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Bích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Sâm Quang Biến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sâm Quang Biến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Trung Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trung Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Phan Văn Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 21/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...253725382539254025412542254325442545...74341