Trang 2543, kết quả từ 25421 tới 25430 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm V Thu Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm V Thu Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Phạm Trung Nhã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trung Nhã, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Phạm Văn A

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn A, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/10/1950, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Vũ Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Bằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 21/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đinh Ngọc Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Ngọc Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 28/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Trung Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trung Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Nhượng - Xã Hưng Nhượng - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Bảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lưu Minh Xoang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Minh Xoang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 15/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Nông ái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Nông ái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 10/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nông Văn Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Ân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 22/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...253825392540254125422543254425452546...74341