Trang 2544, kết quả từ 25431 tới 25440 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn ánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 27/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xâng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xâng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 28/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Thị Xoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Thị Xoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 19/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Xuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Xuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 17/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Yên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 17/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đào Văn Vưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Vưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 30/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Ngô Quang Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quang Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 17/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đinh Thế Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Thế Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 2/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...253925402541254225432544254525462547...74341