Trang 2545, kết quả từ 25441 tới 25450 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hoa Vịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoa Vịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 21/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngô Quốc Viễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quốc Viễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 5/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Bá Vy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Vy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 22/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Xuân Vũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Vũ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 7/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Thị Vy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Vy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 31/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 4/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Xuân Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Vượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Văn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Khổng Văn Vị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khổng Văn Vị, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đức Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...254025412542254325442545254625472548...74341