Trang 2546, kết quả từ 25451 tới 25460 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đinh Vĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đinh Vĩ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 21/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Hồng Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Hồng Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 18/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Đức Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đức Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Thế Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thế Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 7/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vẽ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vẽ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Mai Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 28/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Uy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Uy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 17/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Ngọc Thính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Thính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 24/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Chí Uyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Chí Uyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 28/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...254125422543254425452546254725482549...74341