Trang 2547, kết quả từ 25461 tới 25470 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Uý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Uý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 24/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Thanh Uy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Uy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 30/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Văn Vạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Vạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Uẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Uẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 6/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Đình Uyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Uyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 23/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Trọng Huần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Trọng Huần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 3/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Trọng Thuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Trọng Thuần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 3/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Trung Khải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trung Khải, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Phạm Trung Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trung Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Trần Văn Tạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 13/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...254225432544254525462547254825492550...74341