Trang 2549, kết quả từ 25481 tới 25490 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Trọng Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trọng Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/7/1946, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Bùi Bá Tờ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Bá Tờ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Mai Văn Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 7/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 4/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Than

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Than, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 10/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Thuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Thuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 14/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Thuật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thuật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đinh Văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 5/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗng Minh Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Minh Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 13/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...254425452546254725482549255025512552...74341