Trang 2551, kết quả từ 25501 tới 25510 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Truy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Truy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 6/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 11/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Xuân Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 2/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Công Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Công Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 30/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 2/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Duy Trinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Duy Trinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 17/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Tô Thọ Trìu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Thọ Trìu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...254625472548254925502551255225532554...74341