Trang 2552, kết quả từ 25511 tới 25520 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 8/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Triệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Triệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đoàn Văn Trấp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Trấp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 6/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Đăng Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đăng Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 4/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Công Trình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Công Trình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ngô Văn Trầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Trầm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 13/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Đức Trạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Trạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Văn Thước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 9/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...254725482549255025512552255325542555...74341