Trang 2553, kết quả từ 25521 tới 25530 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 10/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Xuân Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Thường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 13/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Duy Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 3/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ngô Duy Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Duy Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đinh Thu Điềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Thu Điềm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 2/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Xuân Đình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Đình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Đình Đề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Đề, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 14/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Thị Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại An Thới - Xã An Thới - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Phạm Trí Ngon

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trí Ngon, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Đỗ Xuân Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 28/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...254825492550255125522553255425552556...74341