Trang 2554, kết quả từ 25531 tới 25540 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Thục Nghiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thục Nghiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Phạm Trọng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trọng Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ đ/c Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ đ/c Huỳnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 4. Liệt sĩ Phạm Thị Xê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Xê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1966, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 19/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 6. Liệt sĩ Lê Hồng Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 7. Liệt sĩ Đ/c Hải Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/c Hải Huấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗ Văn Doanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Doanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Duy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Duy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...254925502551255225532554255525562557...74341