Trang 2557, kết quả từ 25561 tới 25570 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đinh Quang Lẫm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Quang Lẫm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 18/1/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Tô Viết Hiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Viết Hiển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đức Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Giang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Danh Giới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Danh Giới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Tô Văn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 31/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 29/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trịnh Công Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Công Hậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 17/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Ngọc Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Hoà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...255225532554255525562557255825592560...74341