Trang 2558, kết quả từ 25571 tới 25580 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tô Văn Nhoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Nhoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 30/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Quốc Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 14/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huỳnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Viết Hòe

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Viết Hòe, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 7/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Quang Hiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Quang Hiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trung Công Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trung Công Hiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Thừa Hướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thừa Hướng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Hới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 4/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 13/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...255325542555255625572558255925602561...74341