Trang 2559, kết quả từ 25581 tới 25590 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Đình Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Hiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/9/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Xuân Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Hiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 25/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 14/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Công Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Hoàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đoàn Văn Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Hoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 17/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Tô Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Nguyên Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Nguyên Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Thị Tuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Tuyết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Phạm Thị Trái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Trái, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Phạm Thị Thữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Thữ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Lộc Thuận - Xã Lộc Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre

1...255425552556255725582559256025612562...74341