Trang 2560, kết quả từ 25591 tới 25600 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Thị út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị út, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1961, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Phạm Thị Thêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Thêm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Phú Túc - Xã Phú Tức - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Đỗ Đức Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đức Hà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Nam Hán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nam Hán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 25/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nông Ngọc Hoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Ngọc Hoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Nguyên Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Nguyên Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Chai Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chai Hào, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...255525562557255825592560256125622563...74341