Trang 2561, kết quả từ 25601 tới 25610 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hoá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 3/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Viết Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Viết Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 15/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 28/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Công Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Hoá, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Thị Hinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Hinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Bá Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Hương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lương Trọng Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Trọng Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Tông Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tông Hường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Tất Ký

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tất Ký, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 21/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...255625572558255925602561256225632564...74341