Trang 2563, kết quả từ 25621 tới 25630 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Xuân Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Kính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 25/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 15/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Thế Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thế Kính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 8/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thế Kiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Kiệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng ít

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng ít, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thăng Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thăng Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 13/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Hoạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hoạt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗng Văn Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Huỳnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...255825592560256125622563256425652566...74341