Trang 2564, kết quả từ 25631 tới 25640 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thành Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thuận, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 3/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Xuân Kỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Kỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đắc Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đắc Lực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Ngô Văn Ló

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Ló, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Công Lơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Công Lơ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trịnh Ngọc Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Ngọc Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Luân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Luân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 6/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...255925602561256225632564256525662567...74341