Trang 2565, kết quả từ 25641 tới 25650 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Thị Sảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Sảnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Lương Quang Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Quang Lai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 27/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Xuân Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 9/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Thị Thanh Thủy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Thanh Thủy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Phạm Thị Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/1975, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Lê Văn Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Thị Rười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Rười, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thừa Đức - Xã Thừa Đức - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đức Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 10/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Đình Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Liên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lập, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...256025612562256325642565256625672568...74341