Trang 2567, kết quả từ 25661 tới 25670 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ An Chí Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ An Chí Mạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Hữu Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Mậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lập, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hồ Thị Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 7/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Duy Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Lục, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/2/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nông Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Thanh Luỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Luỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 8/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Đức Lễ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Lễ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 23/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...256225632564256525662567256825692570...74341