Trang 2568, kết quả từ 25671 tới 25680 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ La Văn Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ La Văn Lập, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 24/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Linh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Linh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Chu Ngọc Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Ngọc Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 16/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Thái Bá Lưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Bá Lưỡng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Luận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Luận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Thị Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Lan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/6/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mão, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...256325642565256625672568256925702571...74341