Trang 2569, kết quả từ 25681 tới 25690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Lang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 18/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Lạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Lạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngô Xuân Miên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Xuân Miên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 19/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Hữu Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Mai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 12/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mãng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mãng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Thứ Danh Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thứ Danh Lân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nông Văn Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Mão, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 13/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 14/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Đình Ngôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Ngôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 4/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...256425652566256725682569257025712572...74341