Trang 2570, kết quả từ 25691 tới 25700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Mận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Mận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 20/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Văn Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Mão, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hà Văn Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Mười, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Viết Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 25/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Ngoạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Ngoạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗ Trọng Ngẫm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Trọng Ngẫm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Thị Rành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Rành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phước - Xã Thạnh Phước - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Phạm Thị Kim Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Kim Tuyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Phạm Thị Hùm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Hùm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Lương Hoà - Xã Lương Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...256525662567256825692570257125722573...74341