Trang 2571, kết quả từ 25701 tới 25710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nhung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Thị Lặc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Lặc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Lương Văn Ngụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Ngụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 15/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Công Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Công Nam, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm thị Ngưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm thị Ngưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Nhen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Nhen, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Niệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Niệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Kim Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Kim Nguyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 29/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Cao Thái Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Thái Nguyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Gia Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Gia Ngân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...256625672568256925702571257225732574...74341