Trang 2579, kết quả từ 25781 tới 25790 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Xuân Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Sanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 2/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Sen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sen, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 15/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Danh Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Danh Sỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn So

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn So, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Xuân Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Sanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 16/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Thủ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Thủ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 13/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...257425752576257725782579258025812582...74341