Trang 2580, kết quả từ 25791 tới 25800 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Lương Thướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Lương Thướng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Tiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tiển, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Võ Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 3/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 2/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Võ Như Tỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Như Tỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 10/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Võ Đình Toán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đình Toán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 8/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Chu Văn Toản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Toản, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Khắc Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Khắc Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 10/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...257525762577257825792580258125822583...74341