Trang 2581, kết quả từ 25801 tới 25810 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiếp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Văn Thung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Thung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Thương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Tế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 14/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 26/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thái, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trịnh Văn Tuynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Tuynh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Thị Ca

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Ca, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

1...257625772578257925802581258225832584...74341