Trang 2582, kết quả từ 25811 tới 25820 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Sỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Thị Bảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Bảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Phạm Thị Diệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Diệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Lộc Thuận - Xã Lộc Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Phạm thị Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm thị Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Tỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 11/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Thị Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Bốn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Trần Thị Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Thuỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đinh Hồng Tơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Hồng Tơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 2/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Tiến Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Tiến Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 7/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...257725782579258025812582258325842585...74341