Trang 2583, kết quả từ 25821 tới 25830 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Châu Trọng Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Châu Trọng Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 16/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tuyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Tự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 25/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Do Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Do Thuỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 24/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Xuân Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Tý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 25/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Trọng Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Trọng Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đoàn Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Chí Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chí Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hồ Văn Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Thọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...257825792580258125822583258425852586...74341