Trang 2585, kết quả từ 25841 tới 25850 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Yêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Yêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 13/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Xuân Quy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Quy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 30/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đình Văn Sin

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đình Văn Sin, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 12/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Thanh Thâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Thanh Thâu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 7/19/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Quân Y

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quân Y, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Xét

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Xét, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 19/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trịnh Đình Xông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đình Xông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 24/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...258025812582258325842585258625872588...74341