Trang 2586, kết quả từ 25851 tới 25860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đình Thế Vũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đình Thế Vũ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Thanh Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 30/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Hải Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Hải Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Vẽ Vang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Vẽ Vang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Thái Bá Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Bá Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 22/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗng Đình Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Đình Việt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Xuân Thao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Thao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 7/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Toi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Toi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Thế Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thế Phương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại Thành Triệu - Xã Thành Triệu - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...258125822583258425852586258725882589...74341