Trang 2587, kết quả từ 25861 tới 25870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Xuân Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngô Quang Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quang Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 27/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Thành Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thành Tính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Lương Phú - Xã Lương Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Phạm Thị Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Phú Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phú Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 17/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Thành Triệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thành Triệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 15/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Tập.

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Tập., nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 23/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Ngô Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...258225832584258525862587258825892590...74341