Trang 2588, kết quả từ 25871 tới 25880 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Hữu Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Hữu Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Thành Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thành Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Lê Quang Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 25/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Tham

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Tham, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Dương Văn Thay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Thay, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 5/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Hữu Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Hữu Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 17/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 15/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗng Văn Sức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Sức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 4/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Minh Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phùng Văn Tác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Tác, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 3/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...258325842585258625872588258925902591...74341