Trang 2590, kết quả từ 25891 tới 25900 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Thế Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thế Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 17/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quý Sũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quý Sũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ HoàngThanh Sùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ HoàngThanh Sùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 12/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Thử Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thử Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hồ Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồ Sáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 21/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Rằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Rằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 7/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phùng Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 6/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...258525862587258825892590259125922593...74341