Trang 2591, kết quả từ 25901 tới 25910 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 17/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Cao Hữu Ruối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Hữu Ruối, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 19/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đinh Văn Sản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Sản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 19/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 18/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Sang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 18/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Tống Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tống Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 25/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Đức Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 18/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...258625872588258925902591259225932594...74341