Trang 2592, kết quả từ 25911 tới 25920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Xuân Quỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Xuân Quỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Kiều Thị Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiều Thị Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 7/7/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 8/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Quy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Quy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 19/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Tiến Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tiến Quân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 14/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Ngô Đức Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Đức Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 24/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗ Minh Quýnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Minh Quýnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 17/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Thanh Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/1/1986, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lê Xuân Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 23/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Thanh Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/9/1977, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

1...258725882589259025912592259325942595...74341