Trang 2593, kết quả từ 25921 tới 25930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Thành Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thành Nhân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Ngô Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 27/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Thanh Liếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Liếu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Phạm Thành Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thành Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 4/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Quang Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Phú, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Ngọc Phan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Phan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 31/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Nội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Nội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 28/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Quang Phan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Phan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 5/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...258825892590259125922593259425952596...74341