Trang 2594, kết quả từ 25931 tới 25940 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Duy Phiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Duy Phiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 13/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Nụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 12/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Văn Phô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Phô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 13/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đức Phất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Phất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 25/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Quý Oanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quý Oanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Bá Oanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Oanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 11/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Nhủ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Nhủ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 14/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 20/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗng Văn Nhã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Nhã, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...258925902591259225932594259525962597...74341