Trang 2595, kết quả từ 25941 tới 25950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 5/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Như

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Như, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 11/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Văn Nhi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Nhi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 25/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Đức Nhãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Nhãn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 30/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Từ Ngử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Từ Ngử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vông Văn Ngử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vông Văn Ngử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 28/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 24/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Quang Ngọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Ngọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 3/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Chu Viết Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Viết Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nghị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 18/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...259025912592259325942595259625972598...74341