Trang 2597, kết quả từ 25961 tới 25970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗng Khắc Muộn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Khắc Muộn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 21/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Ngạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Ngạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Thị Ngà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Ngà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Hồng Mượt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Hồng Mượt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 7/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đào Văn Ngát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Ngát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Mai Văn Mỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Mỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 6/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Chu Long Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Long Mỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 23/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Ngọc Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 12/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đinh Công Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Công Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 10/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Đình Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 8/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...259225932594259525962597259825992600...74341