Trang 2598, kết quả từ 25971 tới 25980 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Thanh Khuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Khuyến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Khổng Đức Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khổng Đức Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 7/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Thanh Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Tiên Thủy - Xã Tiên Thủy - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 16/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Thanh Hừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Hừng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Vang Quới - Xã Vang Quới Đông - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Phạm Thành Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thành Công, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1985, hiện đang yên nghỉ tại Lộc Thuận - Xã Lộc Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Phạm Thanh Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Cần, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 25/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Miên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Miên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...259325942595259625972598259926002601...74341