Trang 2600, kết quả từ 25991 tới 26000 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ly

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ly, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 20/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 3/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuân Lược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Lược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 19/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 10/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Quang Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 11/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đinh Gia Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Gia Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Lục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 25/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Liêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 14/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗ Văn Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Luyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Tạ Trùng Lịch.

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Trùng Lịch., nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 11/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...259525962597259825992600260126022603...74341