Trang 2601, kết quả từ 26001 tới 26010 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hà Văn Lộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Lộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Tiến Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Tiến Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 9/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Liêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 2/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thắng Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thắng Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 16/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 18/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 16/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 6/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Trọng Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng Liêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 9/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...259625972598259926002601260226032604...74341