Trang 2603, kết quả từ 26021 tới 26030 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Lai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 16/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Văn Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Lai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phùng Cự Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Cự Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 12/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Ngọc Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Kính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 29/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Kỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Kỳ Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Kỳ Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 22/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 29/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Kính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 25/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Thái Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thái Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/5/1953, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đức Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Kim, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...259825992600260126022603260426052606...74341