Trang 2606, kết quả từ 26051 tới 26060 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Văn Hỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Hỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 21/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Đức Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Hữu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 20/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Hưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 16/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Dương ích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương ích, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Triệu Ngọc Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Ngọc Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 9/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 14/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Dương Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 21/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 5/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Minh Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 23/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...260126022603260426052606260726082609...74341