Trang 2607, kết quả từ 26061 tới 26070 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗng Đình Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Đình Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 26/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 11/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Công Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 10/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 7/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đình Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 3/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗ Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 6/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 14/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Chu Trong Hợp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Trong Hợp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 25/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...260226032604260526062607260826092610...74341