Trang 2608, kết quả từ 26071 tới 26080 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Kiều Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiều Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 14/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Trung Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trung Hội, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đào Văn Học

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Học, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Xuân Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Xuân Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Minh Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 16/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hoạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hoạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 13/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Trung Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trung Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 25/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phùng Văn Hoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Hoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Dương Quốc Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Quốc Hoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 24/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...260326042605260626072608260926102611...74341