Trang 2609, kết quả từ 26081 tới 26090 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Quốc Trưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quốc Trưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Lương Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 18/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Khắc Hinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Khắc Hinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 19/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm T Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm T Hoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Phạm Tấn Đẹt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tấn Đẹt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 15/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Tấn Duy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tấn Duy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Tân Phú Tây - Xã Tân Phú Tây - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/5/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh An Giang - Thị Xã Tân Châu - An Giang
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/12/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang tỉnh An Giang - Thị Xã Tân Châu - An Giang
 10. Liệt sĩ Đ/c Hiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/c Hiện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/3/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang

1...260426052606260726082609261026112612...74341